Spring til indhold

Knabstrup Skole

Knabstrup Skole er lille hyggelig skole med ca. 80 elever fordelt på 0.-6. årgang. I Knabstrup arbejder vi med aldersintegrerede klasser og ugeskemarevolution, der er en unik måde at arbejde og lære på - på tværs af alderstrin og faglighed.

Når man siger "Knabstrup" - siger man også "musik"

I Knabstrup blomstrer musikken, som en helt naturlig del af skolelivet. Musikken er et ekstra sprog, derfor giver vi alle vores elever mulighed for at lære at spille et instrument. 

Vi har fælles morgensang hver dag i skolens forhal. I frikvarterne har vi "frikvartersjam" og "Let's dance" med både elever og lærere og når sommeren kaster lidt sol og varme fra sig, omdanner vi skolegården til "orange scene" og giver en stor koncert for hele familien.

Aldersintegrerede faser og ugeskemarevolution

Vi lægger stor vægt på, at alle børn får et trygt skoleliv med plads til at være præcis den de er.

I Knabstrup arbejder vi med aldersintegrerede faser, med fokus på trivsel og dannelse - uden at gå på kompromis med det faglige indhold. Små og store arbejder sammen på tværs, og lærer at tage ansvar for sig selv, men også for fællesskabet. Eleverne hjælper hinanden fagligt og socialt og har en fantastisk arbejdsmoral.

Vi har en primær lærer på alle faser, men alle skolens ansatte vil komme i berøring med alle tre faser (0.-1. klasse, 2.-3. klasse og 4.-6. klasse). "Ugeskemarevolution" danner rammen om træningsøvelserne, ligesom trivsel og dannelse er i højsædet. Vi har organiseret os således, at der i flere lektioner vil være dobbelt faglærer på en fase.

Nationale test og trivselsundersøgelser er de parametre man måler skolernes faglige og sociale progression. På begge parametre klarer børnene sig godt. Sagt med andre ord har vi evidens for, at måden vi arbejder på, virker.

Anderledes dage - også sammen med SFO og børnehave

Henover skoleåret, gennemfører vi mange anderledes dage - motionsdag, trivselsdage, tur til dyrskue, fastelavn, fælles julefrokost, sommerkoncert og mange andre aktiviteter.

Vi har som et nyt tiltag indført en månedlig maddag, hvor de tre faser på skift laver fælles frokost til alle skolens børn. Det giver en stærk samhørighed og duftene fra køkkenet, spreder glæde på hele skolen.

På 5. årgang står der lejrskole på programmet - og det er en populær tradition. Vi tager afsted i fællesskab med afd. Undløse og Nr. Jernløse, for allerede her at lære hinanden at kende. Fra 7. klasse, rykker afd. Knabstrup og Undløses elever til Nr. Jernløse, hvor de sidste tre år af folkeskolelivet opleves sammen.

Vi har et ønske om at udnytte alle ressourcerne i Knabstrup til fælles gavn for skole, SFO og Børnehuset Kirsebærhaven. Vi tænker derfor storbørnsgruppen fra børnehaven ind i aktiviteter som månedlig maddag, motionsdag, julearrangement, fastelavn og vurderer løbende, hvilke aktiviteter vi kan være fælles om. 

Lokal forankring

Vi har en god håndfuld lokale samarbejdspartnere. Holbæk Kulturskole (tidligere Holbæk Musikskole) er bl.a. et godt aktiv, og er et tilvalg der ligger i skoletiden. I 0. klasse går Holbæk Kulturskole ind i et 5 ugers forløb, hvor de komponerer deres egne sange, sammen med Skovvejens Skoles øvrige 4 afdelinger. Forløbet afsluttes med et storslået show i Mørkøvhallen, til stor glæde for både børn, personale og familier.

De lokale idrætsforeninger tilbyder introduktion til diverse fritidsaktiviteter inden tilmelding, hvilket er en glimrende måde at blive klogere på, om valget skal falde på håndbold, fodbold, gymnastik eller noget helt fjerde. Feedback

Sidst opdateret

06.07.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen